For all our #TertiaryEducationSubsidy grants, here is your long awaited TES Video Contest! Join your ONE-MINUTE Tertiary Education Subsidy story on how free education changed your life and win a P10K CASH PRIZE!

For all our #TertiaryEducationSubsidy grants, here is your long awaited TES Video Contest! Join your ONE-MINUTE Tertiary Education Subsidy story on how free education changed your life and win a P10K CASH PRIZE!

#TEStimonial #CHEDUNIFAST #LibrengEdukasyon

Para sa lahat ng ating #TertiaryEducationSubsidy grantees, narito na ang inyong inaabangang TES Video Contest! Isali na ang inyong ONE-MINUTE Tertiary Education Subsidy story kung paano nabago ng libreng edukasyon ang inyong buhay at manalo ng P10K CASH PRIZE!

Contest Mechanics:

1. Bukas para sa lahat ng TES beneficiaries na nag-aaral o graduate na.
2. Mag-PUBLIC post ng video na di lagpas sa isang (1) minuto sa inyong Facebook gamit ang hashtags: #TEStimonial #CHEDUNIFAST #LibrengEdukasyon
3. Disqualified ang entry kung wala ang hashtags o lagpas sa isang minuto ang video.
4. Punan ang online entry form https://bit.ly/3sZ9xtt para opisyal na makasali.
5. Ang winning entry ay mapipili base sa dami ng like/love/care/wow at sa mga sumusunod: Content (50%), Originality/Creativity (40%), Overall Visual Appeal (10%)
7. Magpadala ng entries hanggang April 30, 2021.Tatanggap ng isang e-mail notification mula sa UniFAST kung kayo’y mapipili.

#TEStimonial
#CHEDUNIFAST
#LibrengEdukasyon